■ ■ Son model mutfak aletleri tanıtımları, markalı beyaz eşyalar... ■ ■ Arçelik, Beko, Profilo, Philips, Siemens marka mutfak aletleri tanıtımları... ■ ■ Samsung markasının beyaz eşya piyasasına yeni giren ürünleri, Samsung buzdolabı, Samsung bulaşık makinesi... ■ ■ Tatilde neler yenir, hangi tatil yeri hangi yemeğiyle ünlü?... ■ ■ Yeni sağlıklı otomobil modelleri, sağlık kavramını ön plana çıkaran son model arabalar hakkında bilgiler... ■ ■ Mutfakların mücevherleri rostfrei çatal kaşık bıçak markaları; Jumbo, Hisar ve Karaca marka mutfak gereçleri... ■ ■ Sofraların olmazsa olmazı porselen yemek takımları, Karaca sofra takımı tanıtımı... ■ ■ Özel hastanelerin özellikleri ve devlet hastanelerinden farkları; özel hastane ücretleri... ■ ■ Elektronik tıbbı cihazlar, hastaneler ve aile hekimlikleri için tıp cihazları fiyatları... ■ ■

Aile Hekimliği Nedir?

Yazının Tam Başlığı: Aile Hekimliği Nedir?
aile hekimliği ailecesaglik.com

Aile Hekimliği Uygulaması

2004 yılının sonlarında, 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” TBMM’de (24.11.2004) kabul edildi. Bu yasa 09.12.2004 tarihli ve 25665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile Hekimliği uygulamasına, ilk pilot il olan Düzce’de 15.9.2005 tarihinde başlandı. Ülke geneline yayılması hızla gerçekleşti ve tamamlanmak üzeredir.

Aile Hekimliği Uygulamasına Neden Gerek Duyuldu?

Sağlık hizmetleri sunumunda, hizmetten yararlanan toplum bireylerinin hizmetten memnun olması önemlidir.

Halk sağlığı çalışmasında birinci basamak, sağlık hizmetlerinin kesintisiz eğitimlerle geliştirilmesi ve güçlendirilmesi; çalışan hekimler ile diğer sağlık personelinin özendirilmesi, bireylerin sağlık gereksinimleri göz önünde tutularak, “koruyucu sağlık hizmetleri”ne ağırlık verilmesi ve kabul edilebilir bir “sevk” sisteminin uygulanması, temel ilkelerdir.

Bu ilkelerin yaşama geçirilmesi ile ikinci basamakta yığılmalar engellenecek ve böylece ikinci basamakta tedavisi gereken hastalara yeterli zaman ayrılabilmesini sağlayacaktır.

Toplum sağlığında birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin biçimde verilmesi, toplumun sağlık hizmeti gereksinmesini azaltması yanında, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının daha iyi ve nitelikli sağlık hizmeti vermelerine fırsat tanıyacaktır.

İşte Aile Hekimi, aile hekimliği uygulaması ile ailelerin ikâmetlerine yakın olup, hizmet verdiği toplum kesimini her yönüyle yakından tanır. Ailelerin bütün bireylerinin yaşama koşullarını, sağlık durumlarını bilir.

Bu nedenle, sağlık eğitimlerinin ve koruyucu sağlık uygulamalarının, o toplum kesimindeki bireylere nasıl uygulanacağını en iyi bilen kişidir.

Aile hekimleri, kendi sorumluluğu altındaki aileleri ve bireyleri bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirir. Sağlık koşulları, var olan riskler, psiko-sosyal çevre ve mevcut diğer akut ya da kronik sağlık sorunları ile birlikte, bir bütün olarak ele alır.

Aile Hekimliği uygulamasının amacı nedir ?

Aile hekimliği uygulamasının amaçları, genel olarak şu başlıklarda özetlenebilir:

– Bireye ve topluma yönelik birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak,
– Görevi kapsamındaki toplum kesiminde, kronik hastalıkların sürekli bakımını ve tedavisini sağlamak, bu hastaları yakından izlemek,
– Bireylerin sağlık düzeyini ve buna bağlı yaşam kalitesini geliştirmeye çalışarak, toplumsal gelişime katkıda bulunmak.
– Hastalıkların erken tanı ve tedavisini sağlamak,
– Sağlık konularında ilk değerlendirmeyi gerçekleştirmek,
– Sorumluluğu altındaki ailelerin bireyleriyle sürekli bağlantı halinde olup onları izlemek.

Aile Hekimi Kimdir?

Aile hekimi; aile hekimliği uygulaması çerçevesinde, kişiyi bir bütün olarak incelemek üzere eğitilmiştir. Akut veya kronik hastalıkların tedavisine ek olarak, hastalıkların ilerlemesini önlemek üzere düzenli olarak sağlık taramaları gerçekleştirir. Sağlıkla ilgili konularda bireylere danışmanlık hizmeti verir.

Aile hekiminin tespit ettiği sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalının çalışma alanına giriyor ve özel bir tedavi gerektiriyorsa, bireyin bu hizmete ulaşmasında gerekli eşgüdümün sağlanması da aile hekiminin görevleri arasındadır.

Aile hekiminin görevleri nelerdir?

Aile hekimi, görevli olduğu aile sağlığı merkezini yönetir, birlikte çalıştığı aile hekimliği ekibini denetler, onların hizmet içi eğitimlerini sağlar. Ayrıca, Bakanlıkça yürütülen çeşitli sağlık programlarının gerekli kıldığı, bireye yönelik sağlık hizmetlerini yürütür.

Aile hekimi, sorumluluk bölgesinde kendisine kayıtlı olan kişilerin sağlıkla ilgili gereksinimlerini bir bütün olarak ele alır. Bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebelik, loğusalık, bebek bakımı, çocuk izlemleri, takvimli aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. Genel sağlığı geliştirici ve koruyucu çalışmalar ile aile planlaması ve ana-çocuk sağlığı hizmetlerini verir.

Sorumluluk bölgesindeki, evde takibi zorunlu olan yaşlı, özürlü, yatalak vb durumdaki kişilere evde ya da gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

Bu hizmet sırasında, bireye yönelik birinci basamak tanı, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir. Tanı ve tedavisi, aile hekimliği çerçevesinde yapılamayan hastaları sevk eder; sevk edilen hastaların geri bildirimindeki tetkik, tanı, muayene, tedavi ve yatış bilgileri ile ilgili değerlendirmeleri yapar.

.
Gerekli olduğunda hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapar. Hastaların sağlık raporu, reçete, sevk evrakı v.b. belgelerini düzenler.
.
.


Sayfa içeriğini göremiyorsanız; bilgisayarınız, şifreleriniz ve tüm kişisel bilgileriniz tehlikede olabilir!

Eğer bu sayfadaki makaleyi göremiyorsanız, büyük olasılıkla masum görünümlü "Reklâm Önleyici" bir program kullanıyorsunuz. Ancak, bu tür programların bazen böyle normal sayfa içeriğini görmenizi de engellediği; ve daha kötüsü, virüslerin bilgisayarınıza girmesi için birçok açık kapılar oluşturduğu biliniyor.

Ayrıca, milyar dolarlık yatırımlarla gerçekleştirilen internet hizmetleri (Google, Facebook, Youtube vs...), reklâmlar sayesinde bize bedava sunuluyor. Reklâmları engellemek bir tür hırsızlıktır ve yakın gelecekte internetteki herşeyin ücretli olmasına neden olacaktır. Facebook, Tweeter, Skype, Google, Yahoo, Youtube, Instagram, WhatsApp ve internetteki tüm diğer siteler için, her ay yüksek abonelik ücretleri ödemeye hazır mısınız? O kadar çok paranız var mı?

Reklâm engelleyici programı hemen devre-dışı bırakmanızı tavsiye ederiz. Ama herşeye rağmen o programı kaldırmak istemiyorsanız, sitemizin içeriğini görebilmek için, sitemizi "Beyaz Liste"nize eklemelisiniz. Sitemizde yazıların üstünü kapatan veya tam sayfa boyunda açılan, rahatsız edici reklâmlar yoktur.

Lütfen şimdi https://ailecesaglik.com/ sitemizi, Reklâm Önleme eklentinizin "Beyaz Liste"sine ekleyiniz.

Aile Hekimliği Nedir? - -


2 Yorum

  1. Şebnem

    27 Ocak 2014 at 08:02

    Aile hekimliği gerçekten önemli bir ihtiyaçmış. Bunu aile hekimliği uygulaması başladıktan sonra anladık. Hastanelerde boşa giden saatlerimiz ve hatta günlerimiz, aile hekimliği uygulaması ile bize kaldı.

  2. Ayşecik 32

    19 Nisan 2014 at 02:08

    Bir aile doktoru ile anlaşamayınca, aile doktorunu değiştirme hakkımız olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğim iyi oldu. _

sitemap -- sitemap

banner