Cinsel isteksizlik nedenleri

Evlilikte sorunlar, çatışmalar, geçimsizlik

Cinsel isteksizlik nedenleri

Cinsel isteksizliğin bireysel dinamiğinde kişinin kendini cinsel haz yaşamaya bırakma konusunda bilinç dışı karmaşık çatışmalar yatıyor olabilir. Bu çatışmalar zarar görmeye dair derin korkular, suçluluk duyguları, yakınlık korkusu, kontrolünü kaybetme korkusu olarak sıralanabilir.

Karşı cinsten kişilere ya da belli bir kişiye karşı hissedilen bilinç dışı husumet duyguları, reddedilme korkusu, kişinin kendisini duygularına ve duyumlarına bırakmasını engeller. Kişinin sistemine bu duygular hakimse cinsel isteksizlik bu duygulara karşı bir savunma manevrasıdır. işte bu savunma manevraları kişiyi cinsel uyarı ve cinsel haza uygun tepkiler vermesinden alıkoyar. Yani kişi yeterince uyarılmaktan kaçınabilir. Farkında olmadan partnerine karşılık vermekten kendini alıkoyabilir.

Cinsel isteksizliğin önemli nedenlerinden biride partner reddidir. Cinsel isteksizlik yaşayan bazı kişiler eşlerine karşı hissettikleri yoğun öfke duygularının farkında bile olmayabilirler. Kendilerini anlaşılmamış, eleştirilmiş, kandırılmış hissederler. Oysa bu duyguların varlığı partnerlerin birbirlerine verdikleri cinsel cevapları engeller. Bu gibi durumlar cinsel isteğin önünde kişinin kendi kendine baş edemediği duygular hakimdir.

Yani cinsel isteksizliğin altında karmaşık iç dinamik etkenler, evlilik sorunları, hatırı sayılır derecede rol oynar . Çiftin evlilik ilişkileri sorunludur. İlişki duygularına kırgınlık , kızgınlık, umutsuzluk gibi olumsuz duygular hakimdir. Bu kırgınlık ve kızgınlığın altında güç mücadeleleri, çocukluk döneminde ebeveynlerle yaşanmış olumsuz ve çözümlenmemiş etkileşimlerin eşe yansıtılması, bağlanma sorunları, reddedilmeye aşırı duyarlılık, karşılıklı birbirini suçlama depresyon, eleştiri ihmal ve istismar yatıyor olabilir.

Cinsel istek kaybı duygusal sosyal sorunlardan kaynaklanabileceği gibi alkol ve madde kötüye kullanımı, endokrin hastalıklar, ilaçların yan etkileri gibi tıbbi nedenlerden de kaynaklanabilir.

Cinsel isteksizliğe neden olan iç dinamik etkenler ya da kişiler arası etkileşimsel nedenler kişide başkalarından ve partnerinden gizlediği cinsel kaçınma davranışlarına, partnerin ve partnerle ilgili etkileşimin olumsuz yönlerine odaklanmaya, sevişme öncesi, sırası ve sonrasında stres yaratan sorunları takıntı haline getirerek sorunu daim kılmaya neden olur. Bunların yanına başaramama korkusu, cinsel deneyimler sırasında yeterli dokunsal ya da duyumsal uyaranlardan kaçınma, erotik fantezileri bastırma ve yadsıma da eklenir. Dolayısı ile tedavide bu etkenleri fark etmek ayırt etmek çok ince bir çizgidir. Çünkü tedavi bu etkenler ışığında formüle edilir.

Klinikte bu sorunla ilgili en çok başvuru nedeni çiftler arasında istek düzeyinde belirgin bir farklılığın bulunmasıdır. Çift bu konuda bir türlü denge oturtturamaz. İlk başlarda anlaşmazlık minik boyutta olsa bile zamanla büyür ve çiftin gerginleşmesine neden olur. Yani isteksiz olan eş daha isteksiz olmaya istekli olan eş de daha çok istekli olmaya başlar. Diğer bir başvuru nedeni danışan bunu kendi kendine fark etmiş olabilir ya da partneri tarafından getirilmiş olabilir veyahut ta çift karşılıklı olarak daha fazla arzu duymak için başvurmuş olabilirler.

Cinsel isteksizlik aynı zamanda diğer cinsel fonksiyon bozuklukları ile aynı zamanda görünebilir . Örneğin ağrılı cinsel ilişki, uyarılma ve orgazm bozuklukları, erken boşalma, geç boşalma, sertleşme vb. Bu sorunlar yalnız kişinin kendisinde değil eşinde de arzunun olumsuz yönde etkilenmesine yol açabilir. Örneğin eşinde orgazm sorunu olan bir erkek bunu sağlamak için çok çaba sarf etmesine karşılık alamayınca kırgınlık yaşayabilir. Partneri hevesli olsa bile cinselliğe ilgisi azalabilir. Hatta ilgisini kaybedebilir. Yine aynı şekilde partneri sertleşme sorunu ile cebelleşen bir kadın başlangıçta ilgisini korusa bile zamanla istek sorunu yaşar hale gelebilir.

İsteksizlik bedeli ağır olarak algılanan engelleyen bir ilişkiye karşı bir savunma bir tepki de olabilir. Aynı şekilde kişi iyi bir cinselliğin kendisini bağımlı kılacağını kontrolünü yitireceğini düşünüyor da olabilir. Bazen de ilişkide yaşanan kızgınlık, gerginlik, suçluluk utanmanın simgesel bir dışavurumu olabilir.

Kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen isteksizlik nedenlerinden biri performans baskısıdır. Kadın da, erkek de ilişki sırasında yetersiz olmaktan korkar. Ancak eşlerden her biri kendi korkusunun baskısından diğerinin de kendisi gibi olduğunu onun da bir yüreği olduğunu dolayısı ile onun da kendisi gibi yetersiz kalmaktan korktuğunu gözden kaçırır. Genel olarak erkekler yeterli sertliği sağlayamamak sürdürememek yada partneri orgazm olmadan boşalmaktan korkarken kadınlar hızlı uyarılmamak orgazm olmamak ya da geç orgazm olmaktan korkar. Hal böyle olunca bu korkular cinsel isteği olumsuz yönde etkileyebilir.

—————————————————————————-

Kaynak: Shu. Güldane KAVGACI – Aile ve Evlilik Terapisti &Cinsel Terapist

.
İlgili Yazılar: