Cinsel isteksizlik tedavisi

Evlilikte sorunlar, çatışmalar, geçimsizlik

Cinsel isteksizlik tedavisi

Cinsel isteksizliğin altında hangi sebeplerin yattığı hızla araştırılıp ortaya çıkarılmalıdır. Eğer organik sebeplerden şüphe ediliyorsa danışan konunun uzmanına havale edilerek uygun yardımı alması sağlanmalıdır.

İsteksizliğin psikolojik ya da kişiler arası ilişkilerden kaynaklandığı düşünülüyorsa alta yatan olumsuz duygular aranıp bulunmalıdır.

Genellikle bu duygular kızgınlık, utanma, korku, suçluluk ve endişedir. Danışanın azalmış cinsel istek sorunu ile duyguları arasındaki bağlantıyı bulup ortaya çıkarmak zaman ve emek harcamayı gerektirir. Örneğin utanma fantezilerden, tutkulardan, kendi vücudundan, geçmiş deneyimlerinden, reddedilmekten, ebeveynlerinden utanma şeklinde olabilir.

Danışana iyi bir ruhsal sosyal bilgilendirme, iyi bir cinsel bilgilendirme yapılmalıdır. Terapide bu bilgi aceleye getirilmeden özenle verilmelidir. Pek çok insan için cinsel isteksizlik kişinin kendi cinselliğini algılama şeklinden kaynaklanan endişelere karşı bir savunma şeklidir. Bilinçli ya da bilinç dışı çoğu durumda kişinin cinsel fantezilerine, arzularına izin vermesi onun kaygılanmasına yol açar. İşte cinsel arzunun azalması bu iç çatışmaların kişiyi rahatsız etmemesine hizmet eder. Bu noktada cinsel terapistin görevi danışanın bunu bilinçli mi? yoksa bilinç dışı mı? yaptığını bulup ortaya çıkarmak ve bundan sonra danışanın alta yatan güçlü duyguları kabul etmesini ve bilinçli karar vermeye doğru yol almasını sağlamaktır. Ardından danışanın neden bu karaları vermek zorunda olduğu hangi deneyimleri yaşadığı ve başka hangi farklı seçenekleri olduğu konusunda ona yardım etmek gelir.

Bazı cinsel isteksizlik türleri erken boşalma orgazm olamama gibi cinsel fonksiyon bozuklarının sonucu ortaya çıkan kızgınlık gerginlik ve utanmanın dışa vurumudur. Bu tür durumların varlığında cinsel terapist danışanın bu dinamiklerinin altında yatan duygu ve düşüncelerine uygun bir strateji ile karşı çıkmalıdır. Yani danışan cinsel sorunum nedeni ile haz olamıyorum ya da partnerime haz veremiyorum şeklinde düşünebilir. Kadın ve erkek ereksiyon, vajen içine boşalma, ya da orgazm olmadan da cinsellikten haz alabilirler. Terapist danışanı bulunduğu noktada olduğu gibi karşılayıp hem istek sorunun hem de diğer işlevsel sorunun giderilmesine yardımcı olur.

Her insanın arzu ve uyarılma konusunda kendine özgü istediği şeyler vardır. Danışanla bu konularda çalışarak onun kendi istediği şeyleri keşfetmesine yardımcı olunmalıdır. Böylece danışanın incitici deneyimler yaşamasının yerine ödüllendirici deneyimler yaşamasının trafiği açılmış olur.

Tedavi sürecinde mutlaka çift iletişimi ve etkileşimi üzerinde durulmalıdır. İyi iletişim cinselliği daha haz verici hale getirir. Kişinin kendisini yalnız ve gergin hissetmesini engeller. Çifttin ilişki duygusunu güçlendirir.

Terapist tedavi sürecinde cinselliğe esnek duyarlı ve bireyi eksen alan bir yaklaşımla ilerlemelidir. Danışanlar değişme korkusu, kaygı, kendilerinin cinsellik hakkındaki ayıp günah inançları nedeni ile direnç gösterebilirler. Böyle durumlarda terapist insanların cinsel varlıklar olarak yaratıldığını, cinselliğin insanın en insanca tarafı olduğunun; sorumluluk, onaylama dürüstlük gibi insani değerlerle örtüşüyor olduğunun altını mutlaka çizmelidir. Cinsel terapist böylece çiftlerin zorlayıcı olmalarından çok cinselliği onaylayıcı kılmalarına doğru yol almalarına hizmet etmiş olur.

Tedavide kişinin cinsel duyumlarına duyarlı hale gelebilmesi için rahat ve gevşemiş bir halde ve endişesiz bir ortamda yeterli seviyede arttırılmış cinsel uyarıya cevap verebilmesi hedeflenir. Kişinin duygularına ve duyumlarına odaklanması önemlidir Ancak duygulara ve duyumlara odaklanma çalışması çifttin birbirlerini desteklemesi ve uyum içinde iş birliği yapmalarını gerektirir. Yani tedavi sürecinde çifttin birbirlerini desteklememesinin telafisi yoktur. Haliyle kişilerin sağaltım sürecinde verdiği tepkiler tedavi başarısını doğrudan etkiler. Kısacası partnerler arasında destekletici bir yapı oluşturma tedavinin en önemli ayaklarından biridir.

Cinsel isteksizlik yaşayan pek çok kadının kendi cinsel doyumunu ihmal edip eşininki ile daha çok ilgilendiği gözlenir. Bu kişiler partnerin onu sevmeyeceği, çekici bulmayacağı ve kendisini duygusal olarak kabul etmeyeceği ya da kendi beden imajına karşı olumsuz duyguları vardır. Bu duygular kişinin kaygı yaşamasına neden olur. Böyle düşünen birinin cinsel isteğinde azalma olması son derece anlaşılır bir şeydir. Bu nedenle tedavide kişinin özgüveni cinsel güveni ve beden imajı konularının üzerinde özenle durulması kaçınılmaz olup buralarda gerekli çalışmaların yapılarak köprünün iyice döşenmesi gerekir.

Çiftin cinsellikle ilgili tutumları, inançları tartışmaya açılır. Kişinin cinsellikle ilgili olumsuz duyguları ile baş edebilmesine yardımcı olunur. Cinselliğin doğal ancak öğrenilebilen geliştirilebilen bir şey olduğunun altı çizilir. Çifttin cinsellikle ilgili yanlış, eksik, abartılı davranışları ve ilişki kalıpları düzeltilmelidir. Diğer taraftan evlilik problemleri cinsel terapi sürecini olumsuz şekilde etkileyebilir. İyi bir cinsel yaşam için iyi bir evlilik yaşamının gerekli olduğundan hareketle gerektiği zaman çift terapisi sürece dahil edilmelidir.

İsteksizlik en genel anlamı ile bağlantısız kalmaktır. Bağlantısız kalmayı tercih ve tavsiye etmiyoruz. Cinsellik kadın ve erkeğin hayatına anlam katan engin bir potansiyeli içinde barındırır.

Bağlantısız kalmayın!

—————————————————————————-

Kaynak: Shu. Güldane KAVGACI – Aile ve Evlilik Terapisti &Cinsel Terapist
.

Cinsel isteksizlik tedavisi ile İlgili Aramalar

Cinsel isteksizlik tedavisi, isteksizlik, cinsel sorunların tedavisi, cinsel isteksizlik, cinsellik, aile terapisi…

NOT: Bu yazıya bağlayan terimler: Aile sağlığı, cinsel isteksizlik, zayıflama.
.
İlgili Yazılar: