Kadında Orgazm Bozukluğu Nedenleri

Evlilikte sorunlar, çatışmalar, geçimsizlik

Kadında Orgazm Bozukluğu Nedenleri

Bir önceki yazımızda kadında orgazm bozukluğu konusunu ele almıştık. Bu yazımızda da kadında orgazm bozukluğunun nedenleri üzerinde duracağız.

Kadında orgazm bozukluğu nedenleri; psikolojik faktörler, tıbbi faktörler ile ilaç ve madde kullanımına bağlı faktörler olarak üç grupta incelenebilir.

1-Psikolojik Faktörler:

-Kişinin yetiştirilme tarzı (muhafazakar, kısıtlayıcı yetiştirilme koşulları)
-Yetersiz ya da yanlış cinsel bilgiler.
-Travmatik cinsel deneyimler.
-Psikoseksüel roldeki güvensizlik ya da ikircikli duygular.
-Dinamik nedenler.
-Eşler arasında evlilik, ilişki sorunları.
-Gerçek dışı beklentiler.
-Partnerdeki cinsel işlev bozukluğu
-Organik hastalıklara tepki.
-Depresyon ve ankisiyete.
-Rastlantısal başarısızlıkların tekrarı.
-Performans ankisiyetesi.
-Suçluluk, günahkarlık duygusu.
-Genel ilişkide uyumsuzluk.
-Yakınlık korkusu
-Düşük kendilik algısı.
-Yetersiz cinsel bilgi ve yanlış abartılı cinsel mitler.
-Evlilik problemleri
-Özgüven eksikliği ve utanma duygusu
-Partnerler arası yetersiz cinsel güven
-Eşler arası cinsel iletişimin yetersizliği
-Kadının kendi bedeni ile barışık olmaması

Cinsellik konusunda ayıp, günah ve yasak duyguları kişinin bakış açısına hakimse kadının kendini hazza bırakmasını engelliyor.

En fazla rastlanan neden kişinin orgazma ulaşmaya çalışırken takıntılı bir şekilde kendini gözlemleme sürecini yaşamasıdır. Kişi burada kendini izlediğinde daha doğrusu olacak mı olmayacak mı muhasebesini yaparken o anda hazza odaklanamamaktadır.

Sık rastlanan diğer bir neden ise; yanlış cinsel bilgiler bilgisizlik ya da deneyim yetersizliğinden dolayı yeterli uyarının elde edilememesidir.

Bir grup kadın kişilik yapılanmaları gereği kendini aşırı kontrol altında tutan çok güçlü kontrol etme ihtiyacı duyan ve kendini bırakmakta güçlük çeken kişilerdir.

Orgazm sorunu ile hekime ya da cinsel terapiste başvuran kişilerde olası bir depresyon mutlaka göz önüne alınmalıdır. Depresyonun varlığı durumunda önce depresyon tedavisi yapılmalıdır. Kişi ağır bir depresyon yaşarken cinsel terapiye yanıt vermesi çok zordur.

Ayrıca evlilik ilişkisi ile ilgili sorunlar ile yakın zamanda yaşamış ruhsal ve cinsel travmalar orgazm sorununa neden olabilir.

Bazı kadınlar neden orgazm olmada sorun yaşar? Bunun altında cinsel eğitimin olmayışı gibi basit bir neden olabileceği gibi karmaşık evlilik problemleri, suçluluk, anksiyete gibi daha karmaşık örüntüler de yatıyor olabilir. Ayrıca bazı yazarlar son zamanlarda gevşek aşk kaslarının orgazmı geciktirebileceğine inanmaktadır.

Bir başka olası neden kendini yetersiz uyarma ya da uyarının bilgisiz bir partner tarafından uygunsuz şekilde verilmesidir.

Katı ve baskılayıcı yetiştirme tarzı cinselliğin ayıp, günah ve yasak olarak lanse edildiği toplumsal bakış açısı da bir diğer önemli psikososyal nedendir.

Ülkemizde cinsellik halen büyük bir tabudur. Toplum, kadınları ilişki sırasında kadının haz almasını engelleyen hareketsiz eş olma konusunda koşullandırmıştır. Toplum, kadınlar cinsel ilişkiyi başlatmaz, kadınlar sevişme sırasında zevk almaya çalışmazlar gibi önyargılarla kadının cinselliğe bakış açısını ve kendi bedenleri ve duyguları arasındaki bağlantıyı koparmanın yanında insan doğasına uymayan yanlış cinsel inanç ve değerleri beslemektedir.

Evlilik ilişkisinde cinsellik dışı evlilik problemleri varsa bu durum sorunun daha da karmaşık bir hal almasına yol açar. Özellikle eşlerden biri diğerini sorunun kaynağı olarak suçladığı, yardımcı ve destekleyici olarak terapiye katılmada isteksiz olduğu durumlarda evlilik problemleri terapi süresince eşlerin saldırganlaşmasına yol açar ve cinsel terapiyi olumsuz etkiler. Böyle bir vakada çift arasındaki ilişki dinamiği irdelenerek öncelikle var olan problemin halli yoluna gidilmelidir.

2-Tıbbi Faktörler:

Bir olguda cinsel işlev bozukluğunun psikolojik etkenler nedeni ile mi yoksa fiziksel etkenler nedeni ile mi yoksa her ikisinin bir arada olduğu karmaşık bir örüntü ile mi ortaya çıktığının ayırt edilmesi son derece güç bir iştir.

Cinsel işlev bozukluğuna yol açabilen olası hastalıklar aşağıda belirtilmiştir. Ancak bu rahatsızlıkların hepsinin bir kişide cinsel fonksiyonu mutlaka bozar anlamında anlaşılmamalıdır.

-Hipertansiyon
-Angina peklaris
-Diyabet
-Adrenal hastalıklar
-Hiper troid
-Vasinit
-Peluik iltapları
-Epilemsi
-İnmeler

Esasında organik temele dayanan orgazm problemleri nadir olarak görülür. Genelde yaşam boyu süren orgazm bozuklukları daha çok görülür. Ancak yaşam boyu süren orgazm bozukluğu psikolojik kökenlidir.

Ancak bir çok fiziksel hastalık ve yaşlanma da bu hastalığa neden olabilir. Örneğin nörolojik bozukluklar, şeker hastalığı, ciddi kötü beslenme, travmatik ya da cerrahi hasarlar, testeron ve troid düzeyini etkileyen endokrin hastalıklar, kalp, tansiyon vb.

3-İlaç ve madde kullanımına bağlı faktörler:

Alkol kullanımının cinsel işlevlere iyi geleceği şeklinde halk arasında bir beklenti olmasına rağmen bu doğru değildir. Sürekli ve kronik bir şekilde alkol kullanımı insan cinselliğinin fizyolojik tepkilerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Madde kullanımı da insan cinselliğini olumsuz etkilemektedir. Madde kullanımının insan vücudunda ve beyinde yıkımlara yol açtığı herkes tarafından bilinmesine rağmen madde kullanımının cinsel işlevlere iyi geldiği şeklindeki kanının nereden beslendiğini anlamak oldukça zor ve şaşırtıcıdır.

Ayrıca bazı ilaçların kişinin cinsel tepkilerini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Örneğin anti depresanlar, antihipertansifler, noroloptikler vb.

Kısacası bazı ilaçlar kadının orgazm tepkisini olumsuz bir şekilde etkiler. Kronik olarak alkol kullanımının cinsel işlevi olumsuz şekilde etkilediği bilinen bir gerçektir. Aynı şekilde her türlü madde kullanımının hele de yüksek dozlarda kullanımının orgazmı ketlediği kabul edilmektedir. Genetik faktörlerin kadında orgazm bozukluğunda rol oynamadığı düşünülmektedir.

Bir sonraki yazımızda “Kadında Orgazm Bozukluğu Belirtileri” konusu ele alınacaktır.

.