Kadında Orgazm Bozukluğu Tedavisi

Kadınlarda Orta Yaş Sendromu, 40 yaş bunalımı

Kadında Orgazm Bozukluğu

Önceki üç konumuzda Kadında orgazm bozukluğunu tüm yönleriyle ele almıştık. Bu yazımızda da Kadında Orgazm Bozukluğu Tedavisi üzerinde durarak bu araştırma konumuzu tamamlayacağız.
.

Kadında Orgazm Bozukluğu Tedavisi

Kadında Orgazm Bozukluğu Tedavisi sırasında nedene göre bir tedavi formülasyonu oluşturulmalıdır. Eğer sorun tıbbi nedenlerden kaynaklanıyorsa hemen konunun uzmanına havale edilerek uygun tedavinin olması sağlanmalıdır. Eğer orgazm sorunu kişinin kullandığı ilaçlardan kaynaklanıyorsa, ilacı reçete eden hekim kanalıyla ilaçların eşit etkiye sahip benzer ilaçlarla değiştirilmesi sağlanmalıdır.

Eğer problem psikolojik nedenlerden kaynaklanıyor ise; çiftin ya da kişinin durumuna hangisi uygun gelecekse cinsel terapi, çift terapisi ya da bireysel psikoterapi uygulanır. Psikolojik kaynaklı kadın orgazm sorunlarının cinsel terapiye verdiği yanıt yüz güldürücüdür.

Eğer kadında görülen orgazm bozukluğu yaşamı boyunca hep var olmuşsa psiko seksüel eğitim ve cinsel terapi uygulanır. Bu koşullar altında başarı oranı çok yüksektir.

Cinsel terapi bu sorundan etkilenmiş çiftin her iki üyesinin de katılımı eşliğinde yürütülmelidir. Cinsel terapi süresinde dinamik bilişsel, davranışsal ve sistemik yaklaşımların tümünden yararlanılabilir.

Tedavide cinsellikle ilgili anksiyete, suçluluk duygularını azaltmak çok önemlidir. Yine kişi yanlış cinsel mitleri, tabuları, suçluluk günahkarlık, utanma duyguları üzerinde çalışılmalıdır.

Orgazm sorunu ile başvuran kadının vücut iması hakkındaki düşüncelerine bakılmalıdır. Varsa çarpık algılamalar öncelikle onlar üzerinde çalışılmalıdır. Çünkü vücudu ile barışık olmayan bir kadının sere serpe cinselliğini yaşaması hemen hemen olanaksızdır.

Cinsel terapist, orgazm sorunu yaşayan danışana iyi bir ruhsal danışmanlık yapmalıdır. Öncelikle cinsel anatomisini tanıma ve cinsel yanıt tepkilerinin fizyolojisi konusunda iyice bilgilendirmelidir. Her kadının mutlaka içinde bir cinsel gücü vardır. Ancak bazı zamanlarda bazı nedenlerle bu cinsel yetenek bloke olmuştur.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra orgazm sorununun tipine, çiftin dinamiğine ve danışan ihtiyacına göre cinsel terapi teknikleri ile sorunun giderilmesine odaklanılır.

Cinsel terapide çift birlikte terapiye alınır. Çiftin cinsel ve cinsel olmayan ilişkilerinde söz ve davranış değişiklikleri ile daha iyi bir iletişim kurmalarına yardım edilir. Cinsel ilişkinin anatomik, fizyolojik ve de psikolojik boyutları hakkında çifte cinsel danışmanlık yapılarak eksik, yanlış bilgilerinin doğrularla yer değiştirmesi hedeflenir. Bunun arkasında yapılandırılmış cinsel terapi teknikleri devreye sokularak sorunun halledilmesi yoluna gidilir.

Kadınlarda psikolojik nedenlerden kaynaklanan orgazm bozukluğu cinsel terapiye mükemmel yanıt verir. Terapist ve danışan çok ince, çok zorlu bir yolculuğun sonuna gelmişlerdir. Yolculuğun sonunda mükemmel yanıtla karşılaşmaları danışan kadar terapist içinde son derece ödüllendirici ve keyif vericidir.

.