Kadında Orgazm Bozukluğu

Evlilikte sorunlar, çatışmalar, geçimsizlik

Kadında Orgazm Bozukluğu (Anorgazmi)

Kadında orgazm bozukluğu, normal bir cinsel uyarılma süreci olmasına rağmen orgazmın sürekli olarak gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olarak tanımlanmaktadır.

Kadında orgazm bozukluğu sanılanın aksine erkekte görülen durumdan çok daha karmaşıktır. Ayrıca kadınların herbiri orgazmı tetikleyen uyarının türü ve yoğunluğu açısından çok değişik tepkiler verirler. Bu nedenlerle kadında orgazm bozukluğu tanısı çok dikkatli bir klinik değerlendirmeyi gerektirir. Kadının yaşı, cinsel deneyimi, aldığı cinsel uyarının yeterliliği, eşe olan cinsel güveni ve eş ile cinsel iletişimi titizlikle incelendikten sonra tanı konulmalıdır.

Türkiye’de bu konuda sistematik bir araştırma olmadığı için kadında orgazm bozukluklarının ne kadar yaygın olduğu da kesin olarak bilinememektedir.

Orgazm bozukluğu genç yaştaki kadınlarda daha sık görülmektedir. Çünkü; yaşla birlikte kadının cinsel deneyimi de arttıkça kadında orgazm yetisi artmaktadır.

Kadında orgazm bozukluğu iki şekilde karşımıza çıkar. Bunlar:
Birincil orgazm bozukluğu (primer anorgazmi): Kadının ilk gençlik yıllarından başlayarak, bütün yaşamı boyunca hiç orgazm yaşamamış olması durumudur.
İkincil orgazm bozukluğu (sekonder anorgazmi): Kadının daha önce orgazm yaşadığı halde sonradan ortaya çıkan orgazm olamama durumudur.

Çoğu kadında orgazm bozukluğu primer yani yaşam boyu süren tipindedir. Sekonder orgazm bozukluğunda ise, olası altta yatan bir depresyon, evlilik çatışması, partnerde gelişen bir cinsel fonksiyon bozukluğu olabileceği araştırılmalıdır.

Cinsel değerlendirme görüşmesinde ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak kadının cinsellik için uygun zaman, uygun partner ve uygun mekan koşullarının varlığı titizlikle değerlendirilmelidir. Doyumlu bir cinsellik için her iki partner için de gerekli olan bu üç koşulun öncelikle sağlanmış olması gerekir.

Üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da orgazm için gerekli olan yeterli süre ve yoğunlukta uygun uyarının yapılıp yapılmadığıdır. Eğer çift birbirlerine yeterli uyarıyı doğal bir şekilde veremiyorlarsa onların cinsel organları onlara istedikleri haz tepkisini veremez.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da orgazmı geciktiren ya da orgazmı baskılayan bir ilaç kullanımının olup olmadığıdır. İlaç kullanımının başlangıcı ve orgazm sorununun ne zaman başladığının saptanması, orgazm sorunu ile ilaç kullanımı arasındaki neden sonuç ilişkisini en iyi şekilde anlamaya yardımcı olur.

Orgazm bozukluğuna yol açabilecek bedensel bir hastalığın varlığı da araştırılmalıdır.

Kadında orgazm bozukluğu sonradan ortaya çıkmışsa depresyon, anksiyete bozukluğu, uyuşturucu, alkol ve madde kullanımı gibi durumların olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Sonradan ve ani bir şekilde ortaya çıkan orgazm bozukluğunda, evlilik ilişkisinde neler olup bittiğine enine boyuna bakılmalıdır.

Kadında orgazm sorunu olağan cinsel uyarılma evresinden sonra sürekli ya da yenileyici bir şekilde orgazmın gecikmesi ya da hiç olmaması olarak tanımlanmaktadır. Fakat kadınların uyarının türü ve yoğunluğuna çok farklı şekilde tepki verdikleri kabul edilmektedir. Bazı grup kadınlar birleşme sırasında penis hareketleri ile orgazm olmadıkları halde, klitoral uyarı ile orgazm yaşayabilirler. Bu gruptaki kadınların cinsel birleşme yolu ile cinsel davranışlar anlamında gerekli uyaran alamadıkları düşünülmekte olup, cinsel terapi yolu ile bu çiftler ve kadınların sorunları çözülebilir.

Bir sonraki yazımızda “Kadında Orgazm Bozukluğu Nedenleri” konusu ele alınacaktır.

.