Çocuklarda Kekemelik Nedenleri ve Tedavisi

Göze kaçan yabancı cisim için ilk yardım

Çocuklarda Kekemelik Nedenleri ve Tedavisi

Kekemelik, sözcük ve heceleri tekrarlama, harfleri çıkarmakta zorlanma, bazen de hiç ses çıkaramayıp, dudakların aşırı gerilmesi, göz kırpma, ayağını yere vurma, başını sağa sola sallama, ya da mimiklerde kilitlenme şeklinde gelişen konuşma bozukluğudur.

Çocuklarda kekemelik genel olarak dil gelişiminin erken dönemlerinde 2 yaş ile 6 yaş arasında sık görülmekle birlikte, konuşmaya yeni başlayan, henüz kelime haznesi zayıf olan bu yaş grubundaki çocukların konuşma sırasında teklemelerini ve sözcük tekrarlarını da hemen kekemelik olarak değerlendirmemek gerekir. 2 ile 6 yaş arası çocuklarda düşünme hızı konuşma hızından daha fazladır. Bu nedenle bu yaş grubundaki çocuklar konuşurken istem dışı ses çıkarmalar ve duraksamalar normaldir. Zaman içinde çocuğunuzun konuşması kendiliğinden akıcı hale gelecektir.

Çocuklarda kekemelik genellikle 2-6 yaşlar arasında başlar demiştik. Erkek çocuklarda kız çocuklara oranla üç-dört kat daha fazla kekemelik görülür. Bu yaşlarda görülen kekemeliğin yüzde 90’ı geçicidir. Herhangi bir tedavi gerektirmez. Aile çocuğa doğru yaklaşım sergilediğinde kendiliğinden geçer. Ancak, bu yaş grubundaki çocukların yüzde 10’luk kısmında kekemelik kalıcı da olabilir.

Genel olarak 6-7 yaşına kadar kekemelik sorunu olmayan çocuklarda bu yaştan sonra başlayan kekemelik kronik bir seyir izler. Altı yaş sonrası çocuklarda kekemelik zaman zaman yok olur. 5-6 ay hiç sorun yaşanmazken, sonra kekemelik tekrar ortaya çıkabilir.

Çocuklarda kekemelik derecesi çocuğun içinde bulunduğu strese bağlı olarak değişir. Çocuğun korku ve endişe içinde olması, konuştuğu kişiden çekinmesi ya da korkması ve sınav kaygısı yaşaması gibi durumlar çocuklarda kekemelik derecesini arttırır.

Çocuklarda Kekemelik Nedenleri

Çocuklarda kekemelik nedenleri tam olarak bilinemiyor olsa da, birçok nedenin kekemelik sorununu ortaya çıkardığı kabul edilmektedir. Çocuklarda kekemelik fizyolojik, psikolojik ya da kalıtımsal nedenlerden kaynaklanabilir. Fizyolojik olarak beyin dalgalarından gelen iletim bozuklukları, solunum bozukluğu ve nefesi doğru kullanamama kekemeliğe neden olabiliyor. Çocukların psikososyal anlamda sıkıntı veren ortamlarda bulunması, ailede yaşanan problemler, herhangi bir şeyden ani korkma gibi travma durumları, çocukların baskı ve stres altında kalmaları, ailelerinin çocuklardan beklentilerinin büyük olması, çocuğun titiz ve kontrolcü bir ortamda yetişmesi de kekemeliğe neden olan faktörlerdir.

Çocuklarda kekemelik başlatan ana nedenler korku ve stres olmakla birlikte, bazen aile içinde ebeveynler ya da yakın akrabalardan birinin kekeme olması da çocuklarda kekemelik gelişmesine neden olabiliyor. Çocuk bu durumda o kişi ile özdeşim kurarak kekemelik gösterebilir.”Çocuklarda kekemelik konusunda yapılan araştırmalarda ailesel genetik yatkınlık görülmekle birlikte, kekemelik sorunu olan çocukların ailelerinde nevroza da sık rastlanmaktadır. Ailelerin çocuktan yaşının üstünde beklenti içinde olmaları, çocuklarına sıkı eğitim ve katı disiplin uygulamaları da çocuklarda kekemelik nedenleri arasındadır.

Çocuklarda Kekemelik Tedavisi

Çocuklarda kekemelik tedavisinde çocuk psikologları ve terapistleri tarafından kekemeliğin derecesine ve altında yatan nedenin özelliğine göre tedavi uygulanır. Çocuğun düzgün konuşmak için zorlanmaması ve olduğu gibi kabul edilmesi çocuklarda kekemelik tedavisinde temel ilkedir.

Çocuklarda kekemelik tedavisinde ailesi, kardeşleri, öğretmeni ve terapisti çocuğu sabırla dinlemeli, çocuk konuşurken ağzına değil gözlerine bakılmalı ve çocuğun konuşması asla kesilmemelidir.

6 yaşına kadar olan çocuklarda görülen geçici kekemelikte çocuk kekeme olduğunun farkında değildir. Çevresindeki kişiler de kesinlikle çocuğun bunu fark etmesini sağlayacak bir girişimde bulunmamalıdır. Yoksa geçici olan kekemelik sorunu kalıcı hale gelebilir. Çocuğa kekemeliğini farkettirmeden çocuk konuşurken gözlerinin içine bakılarak sabırla dinlenmeli, düzgün konuşması için uyarılmamalı ve asla sözü kesilmemelidir.

2-6 yaşları arasındaki çocuklarda görülen geçici kekemelikte tedavi olarak, ailenin ve çevresindeki kişilerin, özellikle çocuğun doğru ve güzel hareketlerini öne çıkarmaları ve çocuğun buna odaklanmasını sağlamaları, çocuğun kendine güven duymasına yardımcı olacaktır.

Çocuğun kendine güvenini yeniden kazanması için, bedensel olarak başarılı olduğu bazı faaliyetler öne çıkarılabilir. Bu yaş grubundaki çocuklara onların zevk alarak ve başarıyla yapabilecekleri, çizilen düz veya daire şeklinde bir çizgi üzerinde yürüme, tek ayak üzerinde durma, saklambaç oyunu, elinden tutularak kaldırım çıkıntılarının üzerinde yürütülme, ve yaşına uygun basit jimnastik hareketleri yaptırılması gibi faaliyetler çok yararlıdır. Böylece; çocuğun dikkati yapamadığı şeye değil, yapabildiklerine yönelir, konuşma yetersizliğinin yerine, başarılı olduğu bir bedensel yeteneğini koyar, mutlu olur ve öz güveni gelişir.

Çocuklarda kekemelik çocuğun aile, arkadaş ve okul ilişkilerini negatif yönde etkileyip, çocuğa fazladan bir yük bindirdiğinden, tedavide hem kekemeliğin hafifleyip yok olması, hem de çocuğun öz güvenin korunması ve geliştirilmesi asıl hedeftir.

Çocuklarda Kekemelik İçin Ailelere Tavsiyeler

– Çocuğunuz kekelemeye başlarsa, bu durumuna dikkat çekmeden normal konuşuyormuş gibi davranırsanız sorunu daha çabuk atlatmasını sağlarsınız. Sürekli uyarırsanız ve konuşmasını düzeltmesini isterseniz, konuşmasının daha da bozulmasına ve kekemeliğin kalıcı olmasına neden olabilirsiniz.
– Çocuğunuz kekelemeye başladığında dudaklarını izleyip onu daha da heyecanlandırmak yerine, gözlerine güven verecek şekilde bakın ve konuşmasını sabırla dinleyin.
– Çocuğunuzun konuşmasını hiçbir şekilde bölmeyin.
– Konuşurken takıldığı hece veya sözcükleri onun yerine siz söylemeyin.
– Konuşurken takıldığında gülmeyin ya da aşırı tepki vererek asla cezalandırmayın.
– Konuşmasını kolaylaştıracağını düşündüğünüz ‘‘Yavaş ol, nefes al, acele etme’’ gibi taktiklerden kaçının.
– Konuşurken takıldığında dikkatini başka yere çekerek rahatlamasını sağlayın.
– Heyecanlı anlarında çocuğunuzu konuşmaya zorlamayın.
– Çocuğunuzun kusurlarını onun yanında konuşmayın.
– Aşırı disiplinden ve titizlikten kaçının.
– Çocuğunuzun becerileri konusunda beklentilerinizi yüksek tutmayın.
– Evdeyken çocuğunuzun yanında asla tartışmayın ve kavga etmeyin.
– Çocuğunuz kekemeliğinin farkında ise, bunun birçok çocukta görülebileceğini ve zaman içinde düzelebileceğini sakin bir şekilde çocuğunuza anlatın.
– Çocuğunuzun başka yeteneklerini ön plana çıkartarak kendine güvenmesini sağlayın.
– Zaman çok önemli, sabırlı olmaya çalışın.
– İnatçı kekemeliğin bile uygun tedavi ile zaman içinde geçebileceğini unutmayın.
– Çocuklarda kekemelik rahatsızlığının yüzde 90’nının geçici olduğunu unutmayın

.