Evlilik Terapisi ve Evlilik Tedavisi

Evlilikte sorunlar, çatışmalar, geçimsizlik

Evlilik Terapisi ve Evlilik Tedavisi

Bir çift terapistinin çift problemleri ile uğraşırken her zaman depresyonda olan bir eşle karşılaşma olasılığı vardır. Hatta bu olasılık hatırı sayılır derecede yüksektir. Terapist böyle bir durumla karşılaştığında ilk yapacağı şey depresyonu kendi bağlamı içinde değerlendirmesi olmalıdır. Yani depresyon aile bağlamı içinde değerlendirilmelidir. Çift ilişkisi bağlamı ya da aile bağlamı içinde depresyonu değerlendirmek terapiste bir perspektif sunar. Bu bağlamda yapılan çift terapisi ya da aile terapisi depresyonun çift-aile sorunlarına bir tepki olarak ortaya çıkıp çıkmadığını aile sorunlarının mı daha önce başladığını ya da depresyonun mu daha önce başladığını ya da hem çift sorunlarının hem de depresyonun eş zamanlı olarak başlayıp birbirini tetikleyen bir sarmal olarak işlev görüp görmediklerini çift ya da aile değerlendirmesinde hızlıca ve net olarak görmesini ve gereken müdahalelerin yapılmasını sağlar.

Çiftin ilişkilerini iyileştirmeyi amaçlayan çift terapisi depresyondaki bireyleri ve diğer aile fertlerini depresyon semptomunun olumsuz etkilerinden koruyarak çiftin nefes almasını sağlar.

Depresyon tedavisinde evlilik terapisi etkili tedavi seçeneklerinden biridir. tekrar etmeyi önleme ve evlilikte ilişki kalitesini artırarak ilişkideki memnuniyeti sağlamak temel amaçtır.

Genel olarak depresyonun çift ya da aile üzerindeki etkisi bir çok faktöre göre şekil değiştirir. Örneğin ailelerin hangi yaşam döngüsü evresinde olduğu yeni evli çift, küçük çocuklu aile vb. ya da depresyondaki bireyin gelişimsel dönemi çocuk, yetişkin, ergen vb. ya da anne, baba, kardeş vb. pozisyonlarına göre değişir. Annenin ya da babanın depresyona girmesi aile ilişkilerini en fazla etkiler.

Depresyonda etkili tedavi seçeneklerinden biri olan aile terapisi aile danışmanı rehberliğinde hem depresyonda olan aile üyesinin hem de diğer aile üyelerinin birbirlerinin duygularını anlamaları, kendi duygularının anlaşılması ve gereken yardım ve bakımı almaları için bir olanak sağlar.

Evlilik ya da aile terapisi birbirleri ile karşılıklı etkileşim halinde olan aile üyelerinin birbirlerine ilgi ve sevgi göstermelerine birbirlerini umursamalarına onaylamalarına ve dolayısı ile olumlu evlilik ve aile ilişkileri geliştirmelerine olanak sağlar .

Depresyon eşler arasındaki etkileşimin kalitesini etkiler. Yukarıda da belirtildiği gibi çift ilişkisinde kadınların depresyona girmeleri daha yaygındır ve depresyon çift ilişkisini kendi özel çekim alanına çiviler.

Evlilik terapisinde terapist çiftlerin olumlu iletişim, olumlu cinsellik ve olumlu faaliyetler geliştirerek çift ilişkilerini yeniden inşa etmelerine rehberlik eder.

———————————————————–
Kaynak: Shu. Güldane KAVGACI – Aile ve Evlilik Terapisti & Cinsel Terapist

.