Yaşlı Hakları, Yaşlılık İlkeleri Nedir?

yaşlılık yaşlılar yaşlı hakları ailecesaglik.com

Yaşlı hakları nedir?

Yaşlı hakları ve yaşlılık ilkeleri, her yaştan toplum bireyinin önem vermesi gereken kavramlardır. Topluma karşı kendine göre görevlerini yerine getirmiş, hizmet vermiş, çocuklar dünyaya getirip onları yetiştirmiş olan insanlar yaşlanıp artık güçleri azaldığında; toplumun onlara karşı görevleri başlar.

Kısaca Yaşlı Hakları kapsamına giren bu toplumsal görevler, toplumun yaşlılara karşı borcunu ifade eder. Yaşlı hakları, iyi koşullarda yaşamak, herkesin hakkıdır, ilkesinden yola çıkarak ortaya konan bir kavramdır. Yaşlı hakları, yaşlılara olan toplumsal borcun ödenmesi görevidir. Bunu sağlamak da devletin, toplumun ve toplumdaki herkesin görevidir.

Bu görevler temel olarak “vicdanî” bir borç olarak görülüp, bir “ihsan” gibi verilemez. Çünkü bu görevlerin yerine getirilmesini istemek, yaşlı insanların “hakkı”dır. İşte bu nedenle, yaşlı hakları kavramının kurumsallaşması, yaşlı hakları kapsamının belirlenmesi ve yazılı bir metin haline getirilmesi işini, Birleşmiş Milletler örgütü gerçekleştirmiştir.

Bu amaçla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ilk olarak “Dünya Yaşlılar Asamblesi” için 26 Temmuz – 6 Ağustos 1982 tarihleri arasında Viyana’da toplandı. YAŞLANMA 1982 adı verilen bu çalışmalarda, “Yaşlılık İlkeleri” denen ilk yaşlı hakları belirlendi.

Bundan dört yıl sonra, 2002’nin Nisan ayında da Birleşmiş Milletler yine yaşlı haklı hakları için Madrid’de toplandı. YAŞLANMA 2002 adı verilen bu “2. Dünya Yaşlılar Asamblesi”nde, Yaşlı Hakları İçin Uluslararası Eylem Plânı saptandı.


YAŞLILIK İLKELERİ:

 

1- Bağımsızlık

Yaşlı Hakları kapsamında, toplumdaki yaşlı bireyler;

 • Barınma, beslenme, giyim gibi temel gereksinimlerini karşılayabilmelerine ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine yetecek miktarda gelire sahip olmalıdır. Belirtilen bu gereksinimlerini karşılayabilmek üzere ailelerinden ve toplumun tüm kesimlerinden destek almalıdır.
 • Gereksinimlerini karşılamak üzere kendi kendilerine yardımcı olabilmeleri yönünde gereken desteği almalıdır.
 • İstediklerinde gelir sağlayıcı bir iş’te çalışabilmeli veya toplumdaki diğer gelir getirici etkinliklerden yararlanabilmelidir.
 • Emeklilik yaşının ve emeklilik koşullarının belirlenmesinde söz sahibi olmalıdır.
 • Yaşlarına, eğitimlerine ve yeteneklerine uygun eğitim ve öğretim programlarına katılabilmelidir.
 • Bireysel seçimlerine uygun, güvenli bir ortamda yaşamalıdır.
 • Yaşadıkları ortam onlara kapasitelerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunmalıdır.
 • Mümkün olduğu kadar uzun süre, kendi evlerinde veya kendi aile ortamında, aile bireyleriyle birlikte yaşamalıdır.

2- Katılım

Yaşlı Hakları kapsamında, toplumdaki yaşlı bireyler;

 • Refah düzeylerini doğrudan etkileyecek olan ülke politikalarının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması aşamalarına etkin bir biçimde katılımda bulunabilmelidir.
 • O yaşa kadar edindiği bilgi birikimi ve becerilerini genç kuşaklarla paylaşabilmelidir.
 • Topluma yararlı olmak amacıyla türlü fırsatlar geliştirebilmelidir.
 • Kişisel ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun toplumsal etkinliklere gönüllü olarak katılımda bulunabilmeli ve hizmet verebilmelidir.

3- Bakım

Yaşlı Hakları kapsamında, toplumdaki yaşlı bireyler;

 • Aile ve tüm toplum tarafından desteklenmeli, gereksinimi olanlara uygun bakım ve sağlık hizmetleri verilmelidir.
 • Toplumun sosyo-kültürel yapısına uygun bir biçimde korunmalı ve gözetilmelidir.
 • Gerekli düzeyde zihinsel, fiziksel ve ruhsal iyiliği sağlayacak ve sürdürecek sağlık gözetimine ve bakımına sahip olmalıdır.
 • İsterlerse, yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecekleri, gereksinim olduğunda korunacakları ve bakılacakları türlü sosyal hizmetlere ve bunlarla ilgili yasal düzenlemelere sahip olmalıdır.
 • İnsana yakışır özelliklerde ve güvenli bir ortamda, sosyal ve zihinsel açıdan desteklenecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, rehabilitasyon ve korunma hizmeti alabilecekleri, kurumsal bakım hizmetlerinden yararlanmalıdır.
 • Bir huzurevi veya rehabilitasyon merkezinde yaşamak istemeleri durumunda; gereksinimleri, inançları, onurları, duyarlılıkları, özel yaşamları, yaşam biçimleri ve bakımları hakkında, kendi kararlarını veremeleri ve tercihlerini yapabilmeleri için özgür olmalı ve bu konuda tam olarak saygı görmelidir.
 • İnsan haklarından ve temel özgürlüklerinden eksiksiz olarak yararlanabilmelidir.

4- Kendini Gerçekleştirme

Yaşlı Hakları kapsamında, toplumdaki yaşlı bireyler;

 • Kişisel yetenek ve becerilerini, bireysel potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilecek fırsatlar yaratabilmeli, var olan uygulamalardan yararlanabilmelidir.
 • Toplumda uygulanan her türlü kültür ve eğitim etkinliklerine aktif olarak katılabilmelidir.

5- İtibar

Yaşlı Hakları kapsamında, toplumdaki yaşlı bireyler;

 • Toplumdaki diğer insanlardan ve resmî kurumlardan saygı görmeli ve güven içinde yaşamalıdır.
 • Fiziksel veya zihinsel kötüye kullanımlardan ve sömürülmekten korunmalıdır.
 • Sosyal hizmetlerden yararlanırken; yaş, cinsiyet, etkin köken, ırk, özür durumu veya diğer bireysel nitelikleri nedeniyle bir ayırım görmemelidir.
 • Ekonomik durumu ve gelir farklılıkları asla belirleyici bir unsur olmamalı; gelir durumundan bağımsız olarak, gereksinimlerini karşılanacak uygun hizmetlerden yararlanabilmelidir.

İlgili Aramalar:

Yaşlı hakları, yaşlıların sahip olduğu haklar, yaşlılık ilkeleri, yaşlı hakları beyannamesi, yaşlılara karşı borcumuz, yaşlı hakları nedir, yaşlı hakları bildirgesi, yaşlı hakları sempozyumu

.

NOT: Bu yazıya bağlayan terimler: Aile sağlığı, yaşlı hakları, yaşlı hakları nelerdir, erti yaşlı yaşlı, yasl, yaşlı, yaşlılar hakları, zayıflama.
.

1 yorum

 1. Bizden yıllar önce dünyaya gelip, kendinden sonraki kuşaklar için birşeyler yapmış herkese saygı duymak gerekir. Bugün artık yaşlanıp, bize muhtaç olmaları, onların hatası değildir, biz de yaşlanacağız. Yaşlı hakları konusu güzel de, yaşlı hakları nın kanunlarla korunmaya çalışılması bile, üzücü, bir bakıma. Yaşlı hakları konusu, henüz yaşlanmamış olanların vicdanlarında özel bir yer tutmalı.

Yorumlar kapatıldı.