Nar Nelere İyi Gelir?

Nar Bitkisi

Nar bitkisi, nargiller familyasından; Akdeniz Bölgesi’nden Japonya’ya kadar yabani olarak yetişen canlı kırmızı çiçekli, dört köşe dallı, hafifçe dikenli bir ağaçcıktır. Nar bitkisinin yapraklarının kenarı ve sapı kırmızımsı yeşil, çiçekleri ise parlak kırmızıdır.

Anayurdunun Doğu Akdeniz havzası olduğu sanılan nar, yumuşak iklimli, sıcak ve kurak yerleri; kalkerli, derin ve yumuşak toprakları seven; meyvesi yenen ve bazı yerlerde 4-5 metreye kadar boylanabilen bir ağaçtır.

Nar meyvesi; portakal büyüklüğünde, esmer kırmızı renkli, çok tohumludur. Nar tohumları etli ve bol öz suyu ile kaplıdır. Narın meyve olarak yenen kısmı da bu tohumlardır.

Ülkemizde Akdeniz ikliminin görüldüğü Ege ve Akdeniz bölgelerinde nar ayrıca bir çaba gerekmeden doğal olarak bolca yetişmektedir. Ayrıca iklimi uygun olan Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi bazı yerlerde de yetiştirilir. Nar bitkisi, tohumları ya da gövde çelikleriyle çoğaltılır.

Nar, çok yıllık bir kültür bitkisidir. Nar bitkisi, çok olumsuz koşullara dayanıklı olması nedeniyle çok eski devirlerden günümüze kadar gelmiş, üretimi ve tüketimi dünyada çok yaygın olan bir meyve türüdür.

Sonbaharda olgunlaşarak toplanmaya başlanan nar, kış boyunca tüketebileceğiniz lezzetli ve çok yararlı bir meyvedir. Nar, tarihin başlangıcından bu yana bereket sembolü olarak bilinir. Hatta, Anadolu’da birçok yerde rivayete göre bir bütün narın tüm tanelerini ezmeden ve bir tanesini bile yere dökmeden kabuğundan çıkarmayı başaranların dileklerinin gerçekleşeceğine inanılır.

Nar meyvesinin vücudumuza kattığı faydalar oldukça fazla. Uzmanların özellikle kış aylarında tüketilmesini çok faydalı gördüğü nar pek çok derde deva niteliğindedir. Peki, nar neye iyi gelir?

Nar Nelere İyi Gelir?

Nar, mayhoş lezzeti ve saymakla bitmeyecek kadar çok yararı olan bir meyvedir. Özellikle kış hastalıklarının kapıda olduğu sonbahar mevsiminde nar, en iyi antioksidanlardan biridir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırmak için bol miktarda nar tüketmeye özen gösterin. Başlı başına bir antioksidan olan nar hastalıklardan korunmaya yardımcı güçlü bir besindir.

Nar ağacının gövdesi, kökü, dal ve kabuklarında; nişasta, mannit, reçineli maddeler, asitler, tanen, punicin ve alkoloidler vardır. Nar bitkisinin çiçeklerinden kabuğuna kadar şifa kaynağı olduğunu belirten uzmanlar, narın daha yararlı olması için çekirdekleri ile birlikte çiğnenerek tüketilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Nar suyunun da çok çeşitli yararları olmasına rağmen, meyve tanelerinin çekirdeklerinin çiğnenerek tüketilmesinin bağışıklık güçlendirmede daha yararlı olduğunu, kışa girerken hastalıklardan doğal yollarla korunmak isteyenlerin bol miktarda nar tüketmelerini öneriyorlar.

Kanserden Korunmak İçin Nar

Nar günümüzde çok yaygın ve tehlikeli olan kanser hastalıklarının ortaya çıkmasını engellemektedir. Cilt kanseri ve prostata karşı koruyucu özellik taşımaktadır. Nar su­yu­nun cilt kan­se­ri­ne ve er­kek­ler­de pros­tat kan­se­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­si­nin olduğunu kanıtlayan çok sayıda araştırma bulunuyor. Kanserle savaşmada doğal iksir olan nar, özel­lik­le içeriğindeki güç­lü an­ti­ok­si­dan­lar sa­ye­sin­de kan­ser­den ko­ruyan önem­li bir be­sindir.

Narın antioksidan özelliğinin ortaya çıkması için, nar su­yu­ hazırlanırken sa­de­ce ta­ne­le­ri de­ğil, kabuklarıyla beraber sıkılması, kanser savar et­ki­si­nin da­ha da art­ma­sı­nı sağlı­yor. Çünkü; narın ka­bu­ğu al­ka­lo­id, ta­nen ve gli­ko­zit­ler içe­ri­yor.

Nar İshalle iyi gelir

Narın ince beyaz kabuklarının is­hal ke­si­ci ve kurt dü­şü­rü­cü özel­li­ği var. Safrayı yatıştırıp, ishali keser ve kusmayı engeller.

Nar Kalp ve Damarları Korur

Nar mey­vesinin ka­bu­ğu ve ta­ne­le­rinin an­ti­ok­si­dan ve an­ti-tü­mör et­ki­le­ri de bi­li­ni­yor. Damar sertliği ve kalp sağlığı için birebir olan na­rın en önem­li özel­lik­le­rin­den bi­ri da­marların sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma­sıdır. Nar su­yu­nun da­mar tı­ka­nık­lı­ğı­nı ön­le­yi­ci özel­li­ği bulunuyor. Bu nedenle de kalp sağlığına önemli katkıları bulunuyor. Nar, içerdiği bazı maddelerle vücudumuzdaki kolesterol ve şeker oranını dengeleyip, kalp ve damar sağlımızı koruyor. Ayrıca narın faydalarından bir diğeri de damar tıkanıklığını gerileterek ileri yaşlarda daha sağlıklı olmamızı sağlamasıdır.

Narın diğer bir yararı da tansiyonun dengelenmesini sağlamaktır. Safradan kaynaklanan kalp çarpıntısına, kalpte ve midede meydana gelen ağrıları gidermeye yararlı olmaktadır. Boğaz, göğüs ve akciğer için de yararlıdır.

Nar Suyunun Faydaları

Nar bütün bir meyve olarak birçok şeye faydalıdır. Bunun yanı sıra; nar suyu da yine birçok derde devadır. Nar suyu diş eti iltihaplarını giderir, idrar söktürücü etkisiyle toksin atımını sağlar, kuvvetli antioksidan etkisine bağlı olarak diyabet ve kalp hastalarında şah damarında zararlı plak oluşum riskini azaltır. Ayrıca kas ağrılarına da iyi gelir.

Özetleyecek olursak nar ve nar suyu;

Vücudu kuvvetlendirir.
İshali keser.
Burun poliplerine faydalıdır.
Bağırsaklardaki zararlı parazitleri düşürür. Nar kabuğundan yapılan ilaçlar tenya düşürmek için kullanılır.
Kalbi kuvvetlendirir.
Zayıflara faydalıdır.
Boyun tutulmasında nar çiçeği lapası boyna konursa iyi gelir.

nar Uyarı: Mide ve bağırsak hastalığı olanlar, küçük çocuklar ve hamileler fazla miktarda nar kullanmamalıdır

.

NOT: Bu yazıya bağlayan terimler: Aile sağlığı, nar neye iyi gelir, nar nelere faydalıdır, zayıflama.
.
İlgili Yazılar: