Almanya’da Sağlık Hizmetinden Herkes Yararlanıyor

Almanya’da Sağlık Hizmetinden Herkes Yararlanıyor

Almanya’da sağlık konusunda söyleyecek çok şey var. Almanya dünyada sağlık hizmetlerinin en güçlü olduğu ülkeler arasında kabul ediliyor. Hastanelerin, doktor muayenehanelerinin ve tıbbi kuruluşların oluşturduğu geniş bir hizmet ağı herkesin sağlık hizmetlerine kolayca ulaşmasını sağlıyor. Almanya’da Sağlık Hizmetinden Herkes Yararlanıyor.

Almanya’da sağlık sektörü dört milyonu aşan çalışan sayısıyla en büyük iş gücü sektörü aynı zamanda. Toplamda gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 10,4’ü sağlık giderlerine yöneliyor ki bu rakam, OECD ülkeleri oranının yüzde 1,5 puan üstünde.

Almanya'da sağlık Halen sürmekte olan sağlık alanındaki reformlar kapsamında çıkarılan yasalardan biri olan “masrafları düşürme yasası”nın sonucunda Almanya OECD ülkeleri içinde sağlık harcamalarının kişi başına en az yükseldiği ülke konumuna geldi.

2000 ile 2007 yılları arasında Almanya’da sağlık harcamaları her yıl için yüzde 1,4 artarken, bu oran OECD’de ortalama yüzde 3,7 düzeyinde oldu.

Almanya’da Sağlık Reformu

Almanya’da Sağlık sektöründe 2007 yılında bir reforma gidildi. Reformun ana unsurunu sağlık fonu oluşturuyor. 2009’dan beri yasal sağlık sigortası kapsamında çalışanlardan ve işverenlerden kesilen primler bu fonda toplanıyor.

Fona vergilerden karşılanan bir ek ödenek de ekleniyor. O tarihten beri federal Hükümet tarafından belirlenen, hastalık sigortalarına ödenen bir katkı yapı var.

Almanya’da sağlık sektöründe yasal düzenlemeye bağlı 200’den fazla sağlık sigortası kuruluşu, sigortalı başına fondan belli bir ödenek alıyor. Yasal düzenlemeye bağlı sigortalar, özellikle yaşlıların, hastalığı bulunan kişilerin ve düşük gelirlilerin sigortalandığı kuruluşlar bir ek ödenek alıyor.

Federal Hükümet’in hedefi, sigortanın kişilerin öz gelirlerinden karşılanmasının uzun vadede artması ve daha çok bölgesel farkların oluşmasını amaçlıyor.

Ayrıca çalışanlara gelirden bağımsız ama sosyal duruma göre dengelenecek kesintiler getirilmek amaçlanıyor. Bu şekilde Almanya’da sağlık maliyetlerinin ücretlerin maliyetlerinden büyük ölçüde ayrılması ve işveren paylarının artmaması amaçlanıyor.

Almanya’da sağlık sistemi hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız sitemizdeki bu konuyla ilgili aşağıdaki konulara da göz atmanızı öneririz.

Alman Sağlık Sistemi

Almanya’da Göçmenlerin Sağlık Sorunları

Empower İlk kez Türkiye ve Almanya’da uygulanacak

Alman Sağlık Sistemi İle Hamilelik ve Doğum

http://www.ailecesaglik.com sitemizden Almanya’da sağlık hizmetlerindeki gelişmeleri ve Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmeti ile ilgili sorunlarını takip edebilirsiniz.

.