Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri

Çocuk ve Boşanma

Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri

Çocuğun okul başarısızlığının eğitimin yetersiz olması da dahil bir çok nedeni vardır. Ancak çocuğun okul başarısızlığını değerlendirmede en çok karşılaştığımız nedenler; fiziksel ve duygusal bozukluklar, gelişme gecikmesi ve özgül öğrenme güçlükleri, duygusal bozukluklar, öğrenme güçlükleri, okul devamsızlığı, yetersiz yaşam şartları, ev ortamı ve çocuğun çalışma alışkanlıkları, bozuk ebeveyn çocuk ilişkisi ve işlevsiz aile ortamıdır.

Fiziksel ve Duyusal Bozukluklar

Çocuklar okul yaşamları boyunca işitme ve görme duyuları açısından kontrolden geçirilmelidir. Bunlardan işitme kaybının kolaylıkla gözden kaçabileceği akılda tutulmalıdır. Anne ve babalar çocuklarını çok iyi gözlemlemeli, belirli durumlarda ve belirli zamanlarda bir anormallik fark etmeleri halinde bunun üzerinde durmalıdırlar. Düzenli olarak okula gelen çocukların bazıları okulda olmalarına karşın, hasta olabilirler ve olup bitene dikkatlerini toplayamayabilirler.

Gelişim Gecikmesi ve Özgül Öğrenme Güçlükleri

Çocuğun gelişiminin normal ölçütlerin alt sınırında mı olduğu, yoksa daha ciddi bir sorunun mu olduğuna karar vermek her zaman kolay değildir. Aile gelişim gecikmesi ve özgül öğrenme güçlüğü olduğunu çocuğun konuşma yeteneğindeki yavaşlıktan anlayabilir ve bir uzman doktorla bağlantıya geçerek değişik tedavi yollarını uygulamaya başlayabilir.

Çocukta zeka geriliği olmadığı halde, bazı çocuklar düzenli bir eğitime karşın sözel ve sayısal temel becerileri kazanmakta büyük zorluklarla da karşılaşırlar. Bu durumda özgül öğrenme güçlüklerinden söz etmek mümkündür. Okuması ciddi ölçüde gecikmiş bazı çocuklarda sorun, uzamsal ve birbirine ekleme ile bazı sözcüklerdeki sesleri algılamakta ve ayırmakta zorluk çekmesidir. Temel becerilerde özel öğrenme bozukluklarını tanımak karmaşık bir iştir. Çocuğa olası bir disleksi tanımı konmadan önce çocuk iyice gözlemlenmeli ve aceleci ve özensiz tutumlardan kaçınılmalıdır.

Duyusal Bozukluklar

Çocuk okulda başarısız olduğunda istese de istemese de her herhangi bir şekilde tepki vermek zorunda kalacaktır. Okulda başarısız olan bir çocuğun başarısızlığına duygusal stresin eşlik etmesi daima kaçınılmazdır. Aynı şekilde çocuğun ebeveynleri de bu stresten bağımsız değildir. Bu anlamda ailenin gündemine oturan stres faktörünün ebeveyn çocuk ilişkisini olumsuz yönde etkileyeceği kolayca tahmin edilebilir. Okul başarısızlığının çözümüne ilişkin çalışmalarda her zaman çocuğun ailesi de işin içine katılmalı, ebeveynlerin desteği ve işbirliği çerçevesinde, ebeveyn çocuk ilişkisi yeniden organize edilmelidir.

Öğrenme Güçlükleri

Öğretmenler her çocuğun aynı hızda öğrenmesini beklemez. Fakat bazı öğrenciler normal kabul edilen sınırın en altındaki öğrencilerden de yavaş öğrenirler. Bu tür yavaş öğrenen çocuklar için her okulda ayrı öğrenim yapma olanağı yoktur. Bu durumdaki çocukların böyle özel bir destek almadan öğrenim görmeleri de mümkün olmayabilir. Bu tür yavaş öğrenen çocuklar özel bir dikkatle ve düzeylerine uygun bir eğitim metodu ile daha verimli olabilirler.

Okul Devamsızlığı

Okulda öğretmenler temel bilgi ve becerileri mantıksal ve sürekli geliştirilen bir sıra içinde öğrencilere aktarmaya çalışır. Sık sık okula gitmeyen bir öğrenci aradaki açığı kapatmakta çok zorluk çekebilir. Kısa süreli ancak sık devamsızlıklar uzun süreli ancak seyrek devamsızlıklardan daha sakıncalı olabilir. Çünkü birinci durumda öğretmen çocuğun uzun bir süre dersleri izleyemediğini fark etmeyebilir. Eğer öğretmen durumu fark ederse açığın kapatılmasına yardımcı olabilir.

Çocuğun ne kadar zaman okula gelmediğini ve neden gelmediğini saptamak önemlidir. Çoğu zaman çocuk kendini gerçekten iyi hissetmiyor olabilir. Çocuk bazen de kaygılarından dolayı kendini iyi hissetmiyor olabilir.

Yetersiz Yaşam Şartları

Bazı çocuklarda okul başarısızlığı çocuğun sosyal çevresi ile ilişkili sorunların varlığından kaynaklanıyor olabilir. Çocuğun ailesinin yetersiz yaşam şartları nedeni ile çocuğun temel yaşam gereksinimleri karşılanamıyor olabilir. Çocuğun barınma ve ısınma sorunu, yeterli beslenmemesi, sağlık hizmetlerinden faydalanmama, okul araç ve gereçlerinin karşılanmaması ve benzeri sorunlar çocuğun okul başarısızlığının nedenleri arasındadır.

Ev Ortamı ve Çocuğun Çalışma Alışkanlıkları

Çocuk mümkün olduğunca sakin bir ortamda ders çalışmalı ısı, ışık gibi fiziksel şartlar açısından da uygun olmalıdır. Çocuğun öğrenmeye çalıştığı konu üzerinde dikkatini yoğunlaştırıp yoğunlaştıramaması okul başarısında çok önemli bir etkendir. Dikkat, zihnin öğrenilen konu üzerinde yoğunlaştırılmasıdır. Etkili bir öğrenmede dikkat öğrenilmek istenen konu üzerine yoğunlaştırmış olmalıdır. Çocuğun dikkatini konu üzerine yoğunlaştırmadan öğrenmeye çalışması zaman kaybından başka bir şey değildir.

Dikkati konu üzerinde yoğunlaştırma doğuştan getirilen bir şey değil; bu konu üzerinde yapılan düzenli bir eğitimle kazanılan bir beceridir. Kısacası çocuğun akademik başarısını etkileyen en önemli değişkenlerden biri dikkati yoğunlaştırma becerisidir. Yani dikkatini toplama becerisi her öğrencinin kazanabileceği bir alışkanlıktır.

Dikkati konu üzerinde toplayamamanın en önemli nedenlerinden biri dalgınlıktır. Dalgınlık; çocuğun çevresinde olup bitenleri birbirinden ayıramayacak kadar düşüncelere dalmış olması ya da belli bir konu üzerinde dikkatini toplayamamasıdır.

Çocuğun duygusal ve kişiler arası sorunlarının olması dalgınlığın ana nedenlerinden birisidir. Değerlendirmede bu konular üzerinde dikkatli bir şekilde durulmalı tespit edilmesi halinde öncelikle bu sorunların giderilmesine çalışılmalıdır.

Bozuk Ebeveyn Çocuk İlişkisi

Çatışmalı çocuk ebeveyn ilişkileri okul başarısında sanıldığından çok daha fazla etkiye sahiptir. Çocuk desteklendiğini, takdir edildiğini, bir birey olarak değer gördüğünü, kendine göre bireysel özellikleri olduğunu, hepsinden önemlisi de sevildiğini bilmek ister. Anne ve baba çocuğu aldığı nottan çok, çabalarından dolayı takdir etmeli sonuçtan çok sürecin iyi geçmesi üzerinde durmalıdır. Çocuğun minik başarılarını ve küçük not yükseltmelerini minnetle karşılamalıdır ki; çocuk aynı çabalamasını sürdürsün. Bilindiği gibi davranışlarımızı en çok etkileyen şeylerden biri o davranıştan sonra neyle karşılaştığımızdır.

Küçük başarılar bir kez gerçekleştikten sonra arkasından büyük başarıların geleceği kesindir. Unutulmamalıdır ki başarı iltifata tabidir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken, çocuğun çabasından dolayı ödüllendirilirken maddi ödüllerle değil, aferin demek, kucaklamak ve öpmek gibi sosyal ödüllerle ödüllendirilmesidir.

Ebeveynler çocuğun akademik başarısının dışında güçlü yönlerine (sosyal duygusunun gelişmişliği, iletişim kurma becerileri, özel yetenekleri yardım severliği vb.) özellikle vurgu yapmalıdırlar. Çocuğun ilerideki hayatında mutlu bir yetişkin olabilmesi için akademik başarı önemlidir, ama yeterli değildir. Çocuğun sosyal duygusunun gelişmiş olması en az akademik başarı kadar önemlidir.

Okul başarısızlığında ergenlerin durumu özel bir önem arz eder ve tek başına ilgi ve özene değerdir. Ön ergenlikte görülen notlardaki düşüş daha çok çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine ait problemlerden kaynaklanır ve genellikle geçicidir. Süreklilik arz eden okul başarısızlığının ergen ebeveyn çatışmalarına bağlı olması çok ama çok olasıdır. Anne ve babalar böyle bir koku aldıklarında ergenle inatlaşmadan profesyonel bir destek almalıdır.

İşlevsiz Aile Ortamı

Ebeveynlerden birinin aşırı korumacı olması, diğerinin sert tutum göstermesi, anne ya da babanın çocuğun karşısında rolünü tam yerine getirememesi, bu durumu umursamaması, çocuk ne yaparsa yapsın ebeveynler tarafından olumlu ya da olumsuz tepkiler verilmemesi gibi işlevsiz aile ortamı da çocuğun başarısızlığında etkilidir. Bazı çocuklarda okul başarısızlığının nedeni, aile içi ilişkilerden kaynaklanan kişisel duygusal sorunların bir sonucu da olabilir. Çocuk ihmali, kötü muamele, duygusal fiziksel ve cinsel ihmal göz önünde tutulmalıdır.

Aşırı bir biçimde korunan çocuk da, hiç ilgilenilmeyen bir çocuk da okulda başarısız olabilir. Çocuk strese bağlı olarak duygusal olduğu kadar fiziksel belirtiler de gösterebilir. Ciddi duygusal sorunların varlığı saptandığında öncelikle bu sorunların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir.

Görüldüğü gibi okul başarısızlığı sadece çocuğun zeka düzeyi ya da özel öğrenme güçlüğü ile sınırlı değildir. Tam tersine okul başarısızlığı bir çok faktör tarafından olumlu ya da olumsuz etkilenebilme olasılığını içinde barındırır. Bu nedenle değerlendirme ve düzeltme çalışmalarında konuya çok yönlü yaklaşılmalı aceleci ve özensiz değerlendirmelerden ve özellikle çocuğu etiketleyecek, dolayısı ile sınırlayacak teşhislerden kaçınılarak sapla saman birbirinden iyice ayrılmalıdır.
.

Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri İle İlgili Aramalar

Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri, Çocuğun Okulda Başarısızlığı, başarısızlık, okul başarısızlığı, çocuk terapisi, aile terapisi, Evliliğin Bozulması ve çocuk, evlilikte sorunlar …

Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri sayfamızı, dostlarınızla ve sosyal medyadaki arkadaşlarınızla paylaşın, Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri yazımız için size teşekkür edecekler ve minnettar kalacaklardır.

Çocuğun Okul Başarısızlığının Nedenleri” yazısını okuduktan sonra, düşüncelerinizi yorum olarak yazının altında paylaşabilirsiniz.

.