Çocuğun Okulda Başarısızlığı

Çocuk ve Boşanma

Çocuğun Okulda Başarısızlığı

Kişinin yaşı ölçülen zekâ düzeyi ve eğitim düzeyi göz önüne alındığında çocuğun akademik başarısının diğer çocuklara göre daha düşük olmasıdır.

Çocuklar isteseler de istemeseler de okula gitmek zorundadırlar. Okul öncesi çocuklarda gelişme taramasının yapılması okul sorunları olası görünen çocukların önceden saptanması ve önceden tedbir alınmasının olası kılar. Çocukların çoğu okulu sever ama bazı çocuklar için okul bir kabustur. Bir bölümü evlerinden ayrılmak istemediğinden bir kısmı okulu sevmediklerinden orada mutlu olmadıklarından okula gitmek istemezler.

Okulda her çocuğa ayrı bir birey olarak davranılmalı, her birinin gereksinimlerine uygun tarzda eğitim sunulmalıdır. Fakat ülkemiz şartlarında, çok kalabalık sınıflarda ve ağır ders programlarıyla bu pek mümkün değildir. Günümüzde okullarda eğitim guruplar halinde yapılmaktadır. Her çocukla teke tek ilgilenme olanağı kısıtlıdır.

Şartlar böyle olunca da öğrenme süreçlerinde gruba ayak uyduramayan çocukların olması kaçınılmazdır. Bu çocuklarda başarısızlık duyguları kök salmadan mutlaka bireysel olarak ilgilenilmelidir. Eğer bu yapılmaz da bu çocuklar yaşıtlarından geri kalırlarsa başarısızlığın bir alışkanlık haline gelmesi hemen hemen kaçınılmazdır. Sürekli başarısız olmak, hemen her insanı rahatsız eder. Bu durumda okula gitmekten başka çaresi olmayan bir çocuğun okulda başarısızlığı karşısında çeşitli tepkiler geliştirmesi mümkündür. Çocuk okuldan kaçarak ya da içine kapanarak kendini bu durumdan uzaklaştırmaya çalışabilir. Ya da tam tersine saldırganlaşarak, vurup kırarak ya da şaklabanlık yaparak ilgiyi üzerine çekmeye çalışabilir.

Çocuğun okul başarısızlığı durumunda düşünülecek anahtar sorun; bir öğrencinin bir ya da daha fazla alandaki başarısızlığının olası nedenleridir. Sanıldığının tersine çocuğun zeka seviyesi her zaman geçerli tek sebep değildir. Duygusal bir bozukluğun olup olmadığı, kültürel farklılıklar, yani çocuğun başka bir alt kültürden gelip gelmediği, yetersiz eğitim, olumsuz yaşam şartları, bozuk ebeveyn çocuk ilişkisi veya organik nedenlerin varlığı çok dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Eğer bu nedenlerden bir veya birkaç tanesi varsa öncelikle bunların üzerinde çalışılmalıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite araştırılmalıdır. Bu rahatsızlıkta öğrenme ve yetenek kazanmada görevi sürdürme ve dikkatsizliğin yıkıcı sonuçları etkili olur. Yani okul başarısızlığının olması olasıdır.

Çocuğun okulda başarısızlığı değerlendirilirken duygusal faktörlere özel bir önem atfedilmelidir. Çocuğun okulda başarısızlığı tek bir duygusal rahatsızlıkla bozulabilir. Bu durumun saptanabilmesi için çocuğun okul işlevsizliğinin ne zaman nasıl nerede başlayıp geliştiğinin öyküsünün alınmasını gerektirir.

Duygusal faktörler genellikle konsantrasyon, ve motivasyonu etkilerler. Duygusal faktörlerin varlığı sıklıkla özgül güçlükleri kötüleştirir. Hatta bazı durumlarda belirli bir eğitim materyaline karşı aşırı bir tepki geliştirebilir. Okul başarısızlığı olan çocuklar engellenme, performans anksiyetesi, olumsuz akran ilişkileri, okuldan kaçınma ve düşük benlik saygısı sorunları yaşarlar.

Bu nedenle tedavide ve değerlendirme de yaygın duygusal tepkilerin yeniden düzenlenmesinde ebeveyn eğitimi ve olumlu başa çıkma yetenekleri öğretme tekniklerinden faydalanılır. Açık olarak varlığı tespit edilen ve halen devam eden anksiyete, depresif semptomlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu varsa öncelikle bunların tedavi edilmesi gerekir.

Çocukların okulda başarısız olmasının eğitimin yetersiz olması da dahil, bir çok nedeni vardır. Ancak okul başarısızlığını değerlendirmede en çok karşılaştığımız nedenler; okula devamsızlık, fiziksel ve duygusal bozukluklar, öğrenme güçlükleri, gelişme gecikmesi ve özgül öğrenme güçlükleri, duygusal bozukluklar, yetersiz yaşam şartları, bozuk ebeveyn çocuk ilişkisi ve işlevsiz aile ortamıdır.
——————————————————
Bir sonraki yazımızda bu saydığımız nedenler ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

.

Çocuğun Okulda Başarısızlığı İle İlgili Aramalar

Çocuğun Okulda Başarısızlığı başarısızlık, okul başarısızlığı, çocuk terapisi, aile terapisi, Evliliğin Bozulması ve çocuk, evlilikte sorunlar …
Çocuğun Okulda Başarısızlığı sayfamızı, dostlarınızla ve sosyal medyadaki arkadaşlarınızla paylaşın, Çocuğun Okulda Başarısızlığı yazımız için size teşekkür edecekler ve minnettar kalacaklardır.

.