Tetanos Nasıl Bir Hastalıktır

Tetanos nedir, belirtileri, nedenleri, tedavisi

Tetanos Nasıl Bir Hastalıktır

Clostridium tetani adı verilen özel bir mikroorganizmanın çıkardığı toksinlerle meydana gelir. Tabiatta toprakta, gübrede, tozlar içerisinde, evcil hayvanların tüylerinde yaygın olarak bulunur. Oksijenli ortamda yaşayamaz. Kesik ve yaralanmalarla deri mukozalardan dokulara geçerek vejetatif hale geçerek toksin yapmaya başlarlar. Toksinler kan yoluyla merkezi sinir sistemine giderek hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olurlar. Basit bir sıyrık ve temiz bir yarada tetanos basili vejetatif hale geçemez.

Tetanos etkeni hepimizin bildiği gibi sadece ‘paslı çivi’ ya da ‘küflü teneke’de bulunmaz, ne yazık ki toprağın üst tabakalarında, insan ve hayvanların bağırsak kanalında bulunur ve buradan dış dünyaya yayılır. Bu nedenle tetanos mikrobuna yeryüzünün her yerinde rastlamak mümkündür.

Tetanosun kuluçka süresi, yani vücuda girdikten sonra hastalık belirtilerinin meydana çıkması arasındaki süre, ortalama olarak 3-8 gün kadardır. Doku harabiyeti fazla ve yabancı cisimlerle çok kirlenmiş yaralarda bu süre 24 saate kadar kısalabilir. Kültür seviyesi geri olan bölgelerde kendi kendine yapılan düşüklerde ve çocuk doğduktan sonra göbek kordonunun uygun olmayan şartlarda kesilip bağlanması da tetanos oluşmasına sebep olur.

Tetanos Belirtileri Nelerdir?

Hastalık ilk önce iştahsızlık, uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, baş ağrısı gibi belirtilerle başlar. Daha sonra yüz ve çene kaslarında gerginlik ve kasılma başlayınca hastalığın ne olduğu anlaşılır. Çene kasları kasılır, hasta ağzını açamaz, çiğneme güçleşir. Dudaklar gergin ve iki ucundan çekilmiş gibidir. Yüzde alaycı gülüş görünümü vardır.

Hastalık ilerledikçe boyun, sırt, kol ve bacak kaslarında da kasılmalar başlar. Kasılmalar nöbetler halinde gelir. Kasılmalar bazen kısa süreli bazen de uzun süre devam eder. Işık, gürültü, dokunma gibi dış etkenler nöbetlerin gelmesini arttırır.

Kuluçka süresi ne kadar kısa olursa hastalık o kadar ağır seyreder ve kurtulma şansı yok gibidir. Ancak hastalığın kuluçka süresi 14 günden daha fazla ise hastalık hafif seyreder ve kurtulma şansı da yüksektir.

Tetanoz Tedavisi

Tetanoz hastalığının tedavisi hastane şartlarında yapılmalıdır. Öncelikle yara yeri temizlenerek kana toksin veren basillerin temizlenmesi ve yeniden çoğalmasını önlemek için yaranın oksijenli hale getirilmesi gerekir. Kaynak temizlendikten sonra kana yeniden toksin karışmaz ancak önceden karışmış olan toksinlerin etkisi devam eder. Hastanın ağrısını ve endişesini gidermek için yüksek doz ağrı giderici ve uyku verici ilaçlar kullanılır.

Hastalık tüm dünyada yaygındır, fakat gelişmiş ülkelerde neredeyse kaybolmuş gibidir. Endüstrileşmiş ülkelerde çoğunlukla deri yaralanmaları ve yanıklardan, seyrek olarak da cerrahi girişimlerden sonra ortaya çıkar, eroin bağımlılığı olanlarda steril olmayan aletlere ve eroine eklenen maddelere bağlı olarak görülür.

Yenidoğan tetanozundan bebeği korunmanın yolu gebelik döneminde yaptırılan tetanoz aşısıdır. Tetanoz aşısı hem anne adayını hem de bebeği doğum ve doğum sonu dönemde tetanoz hastalığından korur. Annede oluşan antikorlar plesanta yoluyla bebeğe geçer, böylece bebek yenidoğan tetanozundan korunmuş olur.

Tetanozdan korunmada temiz yara bakımı ve kirli yaraların cerrahi tedavisinden başka en önemli ve etkili korunma yolu aktif bağışıklama yani AŞILAMA’ dır.

Bu, yaklaşık 4-6 haftalık aralarla yapılan 3 temel aşılanmadan (Temel immunizasyon) oluşur. Daha sonra her 5-10 yılda bir rapel aşı yapılması ile bağışıklığın devamı sağlanır.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı; Sağlık Ocakları ve Ana Çocuk Sağlığı birimlerinde bu uygulama bebeklerde; doğumdan sonraki 2–3–4. aylarda birer doz (toplam üç doz) daha sonra 16–18. ayda bir, ilkokul 1. sınıf ve 8. sınıflarda yine birer rapel dozların yapılması şeklinde, gebelerde ise; birer ay ara ile toplam iki doz aşılama yapılarak tetanozdan korunma sağlamaktadır. Unutmamak gerekir ki bağışıklığın devamı için 5-10 yılda bir tek rapel doz aşı yaptırmak gerekmektedir.

Aşı; koldan genellikle kas içine ya da daha az olarak cilt altına uygulanır. Aşı reaksiyonu olarak çoğunlukla bölgesel şişlik, kızarıklık, lenf bezi büyümesi ve ateş görülebilir.

Tetanoz aşısı % 95 oranında hastalıktan koruyucudur.
Aile hekiminizle görüşüp bütün aile bireyleriniz için periyodik bir aşı takvimi belirlemenizde fayda vardır.

.