Türkiye’de Otizm Farkındalığı

Otizm, otistik bebek çocuk, otizm tedavisi, autism

Türkiye’de Otizm Farkındalığı

Ülkemizde son yıllarda özellikle sivil toplumun yoğun çabaları sonucunda kamuoyunda otizm konusunda farkındalığın arttığını memnuniyetle karşılamaktayız.

Öte yandan, yeni doğan her 110 çocuktan birinin otizm riski taşıdığı günümüzde birinci derecede yakınlarla birlikte ülkemizde yaklaşık 2,5 milyon insanın doğrudan ya da dolaylı olarak otizmden etkilendiğini varsayıyoruz.

Dolayısıyla, otizmden etkilenen bireylerin gelişimlerini, sosyalleşmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak için daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyoruz.

Otizmin tek çaresinin eğitim olduğunun altını bir kez daha çizerken, bu eğitimin verilebilmesi için gerekli olan özel eğitim öğretmeni ve diğer meslek elemanı yetersizliğinin giderilmesinin taşıdığı yaşamsal öneme dikkat çekmek isteriz.

Gerek okul öncesi, gerek okul, gerekse yetişkinlik dönemindeki otizmli bireylerin en az kısıtlayıcı ortamlarda yaşamaları, toplumla bütünleşebilmeleri ve istihdam edilebilmeleri için nitelikli öğretmen, uzman ve ara elemanlar olmazsa olmaz unsurlardır.

.

.

.