İnternet Bağımlılığı Hastalığına Karşı Sınırlama Şart

SMS, cep telefonu hastalığı, aklı sağlığı, takıntılar

İnternet Bağımlılığı Hastalığına Karşı Sınırlama Şart

Uzmanlara göre internet bağımlılığında yasak çözüm değil; ancak sınırlama şart.

Bilgisayar ve internet bağımlılığı teknolojinin beraberinde getirdiği bir hastalık. Tehlike küçük yaşta başlıyor, önüne geçmek için ailelere önemli görev düşüyor.

Peki bağımlılık ne zaman başlıyor?
Doç Dr Zeki Yüncü, “Diğer yapması gereken etkinliklerin yerine almaya başlıyorsa, sosyal ilişkilerini bozmaya başlıyorsa bundan bahsedebiliriz” dedi.

Toptan yasaklayıcı bir tutum ise sorunu çözmüyor.
Yüncü, “Çözüm yasaklamadan çok sınırlama, bilgisayarın amaca yönelik kullanılmasını sağlama” diyor.

Uzmanlar, psikiyatrik sorunların bilgisayar ve internet bağımlılığına zemin hazırladığına işaret ediyor.

Yüncü, “Majör depresif bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, madde kullanımı ve diğer bağımlılıkların bilgisayar kullanıcıları arasında çok sık olduğunu biliyoruz. Her 10 patolojik kullanıcıdan 6’sında yada 7’sinde komorbit, eştanılı bir psikiyatrik durum söz konusudur. Asla ve asla bunun ihmal edilmemesi gerekir” diye konuştu.

.

.